National Institute of Health andmetel tarvitab USA-s pidevalt erinevaid rahusteid ja antidepressante 10% elanikkonnast.
Eestis on antidepressantide kasutamine järjest tõusnud – oleme neil kannul.
Tempo, konkurents, sooritussurve – kõik see mõjutab me meeli.

Teraapiate osas on Eesti alles viimasel 10-15 aastal sisenenud intensiivsesse arengusse, mis vabas maailmas on toimunud viimasel 50-60 aastal, varemgi.

Huvilistele on kirjandust ka eesti keeles.
Hea ülevaate kaasaegsetest teraapiate meetoditest annab J.McLeodi raamat „Nõustamisoskus”.
Soomlastel on tugev psühhoanalüütikute koolkond. Tänuväärset tööd soome paremate tegijate tõlkimisel teeb kirjastus „Cum Grano”: näiteks raamatute V.Tähkä „Psühhoteraapia alused” ja N.Symington „Isikuks kasvamine psühhoanalüüsis” ; ka D.N.Sterni „Beebi päevik”
Nende suurepäraselt vormistatud juhtumikirjelduste kaudu on võimalik mõista, millisel viisil alateadvusse süüvivad psühhodünaamilised teraapiad suudavad avada, muuta komplekse.
Populaarteaduslikus vormistuses väljendavad soome terapeudi T.Hellsteini raamatud sedasama.

Perfektse näite klassikalisest humanistlikust nõustamisest ja teraapiast (inglise keeles) annab video Carl Rogersi tööst: www.youtube.com/watch?v=ZBkUqcqRChg

Väga kaasaegse käsitluse kehameele talitusest, seletades lahti ka teraapiate mehhanisme, annab USA aju neurobioloog Candace Pert (USA National Institute of Health aju biokeemia osakonna endine juhataja) oma raamatus „Kõik, mis on tarvilik et olla jumalik /go(o)d/”.
(Pertil on side Eestiga oma esimese abikaasa, neurobioloog Agu Perti kaudu. Vaata C.Perti: www.youtube.com/watch?v=pJBUmdXxsSg)

Helen Fisher raamat „Miks me armastame” kuulub kiindumust uuriva attachment-suuna klassikasse. /Tema loenguid on võimalik vaadata ka silmapaistvaimate teadusloengute portaalis www.ted.com/. Suhete töös on Fisher kõrgelt hinnatud.

Transaktse analüüsi teraapia klassikult Eric Berne´ilt on eesti keeles ilmunud ”Suhtlemismängud”.

Juba üle kümne aasta tegutseb Eestis psühhodraama selts: ka see meetod tegeleb palju alateadvusega. Jacob Moreno videosid leiab Youtubes´ist: vt. http://www.youtube.com/watch?v=zvgnOVfLn4k
Kognitiiv-käitumuslik teraapia on Euroopas üks levinumaid, tunnustatud ka haigekassa poolt.

Videoid professionaalselt tunnustatud teraapiasuundade seanssidest koos seletustega saab tellida võrgust: www.psychotherapy.net
Suurepärase piltliku ülevaate emotsioonide mõjust meie kehameele biokeemiale annab video: www.youtube.com/watch?v=vZkTNbBDHlI&feature=related.
Holistilisi teraapiaid koondab Holistiline Instituut. Transpersonaalseid teraapiaid õpetab Eestis era kool „Terviklik Mina”.

Nii on nõustamine ja teraapiad aktiivselt arenev sfäär.
Pinget tekitavad meeleseisundid, sõltuvused, psühhosomaatilised häired – üha enam eelistatakse nende puhul keemilise sekkumise asemel teraapiaid.

Kõik, mis inimesi reaalselt aitab, on hea.

 

 

Huvitavat Huvitavat